Par mums

LATVIJAS SKĀRDNIEKU APVIENĪBA

Latvijas Skārdnieku apvienība (LSA)  vieno visus skārdnieku aroda profesionāļus-amata meistarus un amatniekus, kā arī uzņēmumus, kas darbojas šajā nozarē.

Apvienība ir dibināta pilnsapulcē 1995. gada 19. novembrī un kļuva par biedru Latvijas Amatniecības kamerā. LSA ir izveidota, lai atbalstītu skārdnieku profesionālās intereses, veicinātu skārdniecības attīstību, saglabātu skārdnieku tradīcijas un nodrošinātu augstu profesionālo līmeni. Apvienībai ir savs ģerbonis.

Skārdnieku sapulce Mazajā Ģildē 1998.gadā.

Darbība un funkcijas

LSA mērķi:

 • veicināt kvalitatīvu skārda jumtu, noteksistēmu, dažādu papildelementu un skārda dekoratīvo elementu izgatavošanu un uzklāšanu;
 • uzturēt skārdnieku darba standartus un kultūru augstā līmenī;
 • izslēgt nekvalificētu un negodprātīgu skārdnieku darbu;
 • veicināt jaunu tehnoloģiju apguvi skārdnieku darbos;
 • veicināt jauno skārdnieku praktizēšanos, izglītošanu un sertificēšanu.


Šo mērķu sasniegšanai, veiksmīgai darbībai un perspektīvai attīstībai LSA ir uzstādījusi galvenos uzdevumus:

 • veikt skārdnieku izglītošanu;
 • uzturēt un veicināt skārdnieku atpazīstamību;
 • veikt skārdnieku darbu, pasūtītāju konsultēšanu par skārda izstrādājumiem;
 • izzināt pasaules skārdnieku jaunākos atklājumus tehnoloģijās un veicināt jaunāko tehnoloģiju apguvi Latvijā.

    
Skārdnieku apvienības biedri, to tiesības un pienākumi:

 • par LSA biedriem var būt ar skārdniecību saistītas fiziskas un juridisks personas, kuras atzīst apvienības statūtus;
 • LSA biedriem ir tiesības vēlēt un tikt vēlētiem vadībā, regulāri un savlaicīgi saņemt informāciju par skārdnieku apvienības darbību, ierosināt jaunas idejas un projektus apvienības attīstībai;
 • LSA biedru pienākumi ir ar savu darbu darīt godu Latvijas Skārdnieku apvienībai, noteiktajā laikā un apmērā samaksāt biedru naudu, piedalīties LSA organizētajos pasākumos, sapulcēs un aktivitātēs, kas varētu sekmēt Latvijas Skārdnieku apvienības attīstību valstī.
To top