Mācekļi

Māceklis ierodas Latvijas Amatniecības kamerā un izsaka vēlēšanos mācīties Skārdnieka amatu.

Latvijas Amatniecības kamera izsniedz viņam pieteikuma veidlapu.

Amatniecības organizācija iepazīstina mācekli ar noteikumiem amata mācekļiem.

Kad atrasts piemērots meistars, māceklis iepazīstas ar meistaru, viņa darba un sadzīves apstākļiem.

Savstarpējas vienošanās gadījumā meistars un māceklis slēdz līgumu, ko raksta trīs eksemplāros. Līguma pirmo eksemplāru meistars septiņu dienu laikā nodod Latvijas Amatniecības kamerā, otrais un trešais eksemplārs paliek līgumslēdzējām pusēm.

Latvijas Amatniecības kamera reģistrē līgumu mācību līgumu reģistrā, izsniedz mācekļa apliecību un nozīmē mācību uzraugu, kurš kontrolē mācību gaitu pie meistara un amatniecības skolā (ja paralēli mācībām pie meistara māceklis teoriju apgūst mācību iestādē).

Amatniecības organizācija (LAK) izsniedz māceklim:

  • amata apmācības programmu;
  • mācību līguma veidlapu;
  • prakses dienasgrāmatu;

Mācību procesa ilgums – 3 gadi. Ja meistars uzskata, ka māceklis nav gatavs eksāmenam, mācību laiku var pagarināt.

Beidzot teorētisko un praktisko apmācību, māceklis iesniedz pieteikumu zeļļa pārbaudei. Uzraudzības meistars raksta ziņojumu LAK par atļauju kārtot zeļļa eksāmenu.

To top