Meistarstiķis

Darbība un funkcijas

LSA mērķi:

 • veicināt kvalitatīvu skārda jumtu, noteksistēmu, dažādu papildelementu un skārda dekoratīvo elementu izgatavošanu un uzklāšanu;
 • uzturēt skārdnieku darba standartus un kultūru augstā līmenī;
 • izslēgt nekvalificētu un negodprātīgu skārdnieku darbu;
 • veicināt jaunu tehnoloģiju apguvi skārdnieku darbos;
 • veicināt jauno skārdnieku praktizēšanos, izglītošanu un sertificēšanu.


Šo mērķu sasniegšanai, veiksmīgai darbībai un perspektīvai attīstībai LSA ir uzstādījusi galvenos uzdevumus:

 • veikt skārdnieku izglītošanu;
 • uzturēt un veicināt skārdnieku atpazīstamību;
 • veikt skārdnieku darbu, pasūtītāju konsultēšanu par skārda izstrādājumiem;
 • izzināt pasaules skārdnieku jaunākos atklājumus tehnoloģijās un veicināt jaunāko tehnoloģiju apguvi Latvijā.

    
Skārdnieku apvienības biedri, to tiesības un pienākumi:

 • par LSA biedriem var būt ar skārdniecību saistītas fiziskas un juridisks personas, kuras atzīst apvienības statūtus;
 • LSA biedriem ir tiesības vēlēt un tikt vēlētiem vadībā, regulāri un savlaicīgi saņemt informāciju par skārdnieku apvienības darbību, ierosināt jaunas idejas un projektus apvienības attīstībai;
 • LSA biedru pienākumi ir ar savu darbu darīt godu Latvijas Skārdnieku apvienībai, notiktajā laikā un apmērā samaksāt biedru naudu, piedalīties LSA organizētajos pasākumos, sapulcēs un aktivitātēs, kas varētu sekmēt Latvijas Skārdnieku apvienības attīstību valstī.

Partneri